— Reference—

Lista ustanova sa kojima smo ostvarili i  
još uvijek ostvarujemo uspješnu saradnju


A.G. BIRO “LAMA” D.O.O. SARAJEVO
AMBASADA RUSKE FEDERACIJE SARAJEVO
AMBULANTA VODOVODA SARAJEVO
ASA AUTO D.O.O. SARAJEVO
ASSOCIATION TO AID REFUGEES SARAJEVO
AS SIGMA D.O.O. BIHAĆ
BAUERFEIND D.O.O. BIHAĆ
BERLIN CHEMIE AG SARAJEVO
BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI I TBC TRAVNIK
BOLNICA NOVA BILA
BOSNA AGENT SARAJEVO
CASH D.O.O. SARAJEVO
CBR CENTAR VITEZ
CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU I AKUPUNKTURU “PRAXIS” SARAJEVO
CENTAR ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU “REUMAL” FOJNICA
CENTAR ZA SLIJEPU I SLABOVIDNU DJECU SARAJEVO
CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU SARAJEVO CLAVICULA LJUBUŠKI
CODY’S FASHION SARAJEVO
COMANDO CONTINGENTE NAZIONALE – CARABINIERI IN BIH SARAJEVO
DENTA DE D.O.O. SARAJEVO
DOM ZDRAVLJA BILALOVAC – KISELJAK
DOM ZDRAVLJA BIHAĆ
DOM ZDRAVLJA BUGOJNO
DOM ZDRAVLJA BUSOVAČA
DOM ZDRAVLJA CAZIN
DOM ZDRAVLJA ČAPLJINA
DOM ZDRAVLJA DOBOJ
DOM ZDRAVLJA GORAŽDE
DOM ZDRAVLJA GRADAČAC
DOM ZDRAVLJA KAKANJ
DOM ZDRAVLJA KLADANJ
DOM ZDRAVLJA KUPRES
DOM ZDRAVLJA LUKAVAC
DOM ZDRAVLJA LJUBUŠKI
DOM ZDRAVLJA NEUM
DOM ZDRAVLJA ODŽAK
DOM ZDRAVLJA OLOVO
DOM ZDRAVLJA SANSKI MOST
DOM ZDRAVLJA SAPNA
DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
DOM ZDRAVLJA SREBRENIK
DOM ZDRAVLJA STOLAC
DOM ZDRAVLJA TESLIĆ
DOM ZDRAVLJA TEŠANJ
DOM ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD
DOM ZDRAVLJA TUZLA
DOM ZDRAVLJA VELIKA KLADUŠA
DOM ZDRAVLJA VISOKO
DOM ZDRAVLJA VITEZ
DOM ZDRAVLJA ZAVIDOVIĆI
DOM ZDRAVLJA ŽEPČE
DRINALIJEK D.O.O. FOJNICA
EDUCAID SARAJEVO
ELMEDIA D.O.O. BANJA LUKA
EUROFARM CENTAR ILIDŽA
EUROFARM CENTAR SARAJEVO
EUROLESCO D.O.O. SARAJEVO
FABRIKA DUHANA SARAJEVO
FARMA D.O.O. ILIDŽA
FARMACIJA D.O.O. TUZLA
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVLJA SARAJEVO
FRESENIUS MEDICAL CARE SARAJEVO
FONDACIJA FAMI
GINEKOLOŠKA ORDINACIJA “DR. NEDŽATIN MAVRIĆ” SARAJEVO
GINEKOLOŠKA ORDINACIJA “ČENGIĆ” SARAJEVO
GLOBEX D.O.O. ZENICA
HIRURŠKA ORDINACIJA “HADŽIHASANOVIĆ” SARAJEVO
HOFFMANN LA ROCHE LTD SARAJEVO
HRVATSKA BOLNICA “DR. FRA MATO NIKOLIĆ” NOVA BILA
HSV VELPROM TUZLA
HUMANTIRATNA ORGANIZACIJA “ESPERO” SARAJEVO
HUMANITARNA ORGANIZACIJA “HOPE 87” SARAJEVO
HUMANIRATNA ORGANIZACIJA “MOVIMENTO POR LA PAZ EL DESARME Y LA” MOSTAR
INTERNATIONAL RESCUE COMMITEE MOSTAR
INSTRUMENTARIA D.D.
JAVNA USTANOVA AQUATERM OLOVO
JAVNA USTANOVA BOLNICA TRAVNIK
JAVNA USTANOVA CENTAR ZA FIZ. MEDICINU, REHAB. I BANJSKO LIJEČENJE “ILIDŽA” GRADAČAC
KANTONALNA BOLNICA “DR. IRFAN LJUBLJANKIĆ” BIHAĆ
KANTONALNA BOLNICA ZENICA
KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
KLINIČKI CENTAR ISTOČNO SARAJEVO
KOORDINACIONI ODBOR ŠVICARSKE AMBASADE SARAJEVO
KOŠARKAŠKI KLUB BOSNA SARAJEVO
KRAJINALIJEK A.D. BANJA LUKA
LADY S.T.R – SARAJEVO
LANDMINE SURVIVORS NETWORK TUZLA
LEK D.D. SARAJEVO
LYBRA-PHARM DRVAR
MDD MERHAMET CENTAR ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA
MEDICAL SERVICE D.O.O. SARAJEVO
MEDICINS SANS FRONTIERS SARAJEVO
MEDICINA D.D. SARAJEVO
MEDICINSKI CENTAR BUGOJNO
MEDICINSKI CENTAR VISOKO
MEDICOM D.O.O. BIJELJINA
MEDIKOMERC D.D. SARAJEVO
MEDIKOM D.O.O. SREBRENICA
MEDILINE D.O.O. SARAJEVO
MEDITLAK D.O.O. SARAJEVO
MEDITRADE 96 D.O.O. SARAJEVO
MEDUS S.Z.R. SARAJEVO
MEPAS D.O.O. ŠIROKI BRIJEG
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE FBIH
MODERNI MEDICINSKI CENTAR SARAJEVO
MY MEDICO D.O.O. SARAJEVO
NJEMAČKI EUFOR SARAJEVO
NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI SARAJEVO
NOGOMETNI KLUB ŠIROKI BRIJEG
OKTAL PHARMA SARAJEVO
ORDINACIJA OPĆE STOMATOLOGIJE “FAZLAGIĆ” SARAJEVO
OPĆA BOLNICA BRČKO
OPĆA BOLNICA KONJIC
OPĆA BOLNICA LIVNO
OPĆA BOLNICA “PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ” SARAJEVO
OPĆA BOLNICA TEŠANJ
ORGANIZATION OF THE ISLAMIC CONFERENCE – FUND FOR RETURNEES SARAJEVO
FARMA D.O.O. ILIDŽA
FARMACIJA D.O.O. TUZLA
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVLJA SARAJEVO
FRESENIUS MEDICAL CARE SARAJEVO
FONDACIJA FAMI
GINEKOLOŠKA ORDINACIJA “DR. NEDŽATIN MAVRIĆ” SARAJEVO
GINEKOLOŠKA ORDINACIJA “ČENGIĆ” SARAJEVO
GLOBEX D.O.O. ZENICA
HIRURŠKA ORDINACIJA “HADŽIHASANOVIĆ” SARAJEVO
HOFFMANN LA ROCHE LTD SARAJEVO
HRVATSKA BOLNICA “DR. FRA MATO NIKOLIĆ” NOVA BILA
HSV VELPROM TUZLA
HUMANTIRATNA ORGANIZACIJA “ESPERO” SARAJEVO
HUMANITARNA ORGANIZACIJA “HOPE 87” SARAJEVO
HUMANIRATNA ORGANIZACIJA “MOVIMENTO POR LA PAZ EL DESARME Y
LA” MOSTARINTERNATIONAL RESCUE COMMITEE MOSTARINSTRUMENTARIA D.D.
JAVNA USTANOVA AQUATERM OLOVO
JAVNA USTANOVA BOLNICA TRAVNIK
JAVNA USTANOVA CENTAR ZA FIZ. MEDICINU, REHAB. I BANJSKO LIJEČENJE “ILIDŽA” GRADAČAC
KANTONALNA BOLNICA “DR. IRFAN LJUBLJANKIĆ” BIHAĆ
KANTONALNA BOLNICA ZENICA
KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
KLINIČKI CENTAR ISTOČNO SARAJEVO
KOORDINACIONI ODBOR ŠVICARSKE AMBASADE SARAJEVO
KOŠARKAŠKI KLUB BOSNA SARAJEVO
KRAJINALIJEK A.D. BANJA LUKALADY S.T.R – SARAJEVO
LANDMINE SURVIVORS NETWORK TUZLA
LEK D.D. SARAJEVO
LYBRA-PHARM DRVAR
MDD MERHAMET CENTAR ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA
MEDICAL SERVICE D.O.O. SARAJEVO
MEDICINS SANS FRONTIERS SARAJEVO
MEDICINA D.D. SARAJEVO
MEDICINSKI CENTAR BUGOJNO
MEDICINSKI CENTAR VISOKO
MEDICOM D.O.O. BIJELJINA
MEDIKOMERC D.D. SARAJEVO
MEDIKOM D.O.O. SREBRENICA
MEDILINE D.O.O. SARAJEVO
MEDITLAK D.O.O. SARAJEVO
MEDITRADE 96 D.O.O. SARAJEVO
MEDUS S.Z.R. SARAJEVO
MEPAS D.O.O. ŠIROKI BRIJEG
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE FBIHMODERNI MEDICINSKI CENTAR SARAJEVO
MY MEDICO D.O.O. SARAJEVO
NJEMAČKI EUFOR SARAJEVO
NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI SARAJEVO
NOGOMETNI KLUB ŠIROKI BRIJEG
OKTAL PHARMA SARAJEVO
ORDINACIJA OPĆE STOMATOLOGIJE “FAZLAGIĆ” SARAJEVO
OPĆA BOLNICA BRČKO
OPĆA BOLNICA KONJIC
OPĆA BOLNICA LIVNO
OPĆA BOLNICA “PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ” SARAJEVO
OPĆA BOLNICA TEŠANJ
ORGANIZATION OF THE ISLAMIC CONFERENCE – FUND FOR RETURNEES
FARMACIJA D.O.O. TUZLA
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVLJA SARAJEVO


FRESENIUS MEDICAL CARE SARAJEVO
FONDACIJA FAMI
GINEKOLOŠKA ORDINACIJA “DR. NEDŽATIN MAVRIĆ” SARAJEVO
GINEKOLOŠKA ORDINACIJA “ČENGIĆ” SARAJEVO
GLOBEX D.O.O. ZENICA
HIRURŠKA ORDINACIJA “HADŽIHASANOVIĆ” SARAJEVO
HOFFMANN LA ROCHE LTD SARAJEVO
HRVATSKA BOLNICA “DR. FRA MATO NIKOLIĆ” NOVA BILA
HSV VELPROM TUZLA
HUMANTIRATNA ORGANIZACIJA “ESPERO” SARAJEVO
HUMANITARNA ORGANIZACIJA “HOPE 87” SARAJEVO
HUMANIRATNA ORGANIZACIJA “MOVIMENTO POR LA PAZ EL DESARME Y LA” MOSTAR
INTERNATIONAL RESCUE COMMITEE MOSTAR
INSTRUMENTARIA D.D.
JAVNA USTANOVA AQUATERM OLOVO
JAVNA USTANOVA BOLNICA TRAVNIK
JAVNA USTANOVA CENTAR ZA FIZ. MEDICINU, REHAB. I BANJSKO LIJEČENJE “ILIDŽA” GRADAČAC
KANTONALNA BOLNICA “DR. IRFAN LJUBLJANKIĆ” BIHAĆ
KANTONALNA BOLNICA ZENICA
KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
KLINIČKI CENTAR ISTOČNO SARAJEVO
KOORDINACIONI ODBOR ŠVICARSKE AMBASADE SARAJEVO
KOŠARKAŠKI KLUB BOSNA SARAJEVO
KRAJINALIJEK A.D. BANJA LUKA
LADY S.T.R – SARAJEVO
LANDMINE SURVIVORS NETWORK TUZLA
LEK D.D. SARAJEVO
LYBRA-PHARM DRVAR
MDD MERHAMET CENTAR ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA
MEDICAL SERVICE D.O.O. SARAJEVO
MEDICINS SANS FRONTIERS SARAJEVO
MEDICINA D.D. SARAJEVO
MEDICINSKI CENTAR BUGOJNO
MEDICINSKI CENTAR VISOKO
MEDICOM D.O.O. BIJELJINA
MEDIKOMERC D.D. SARAJEVO
MEDIKOM D.O.O. SREBRENICA
MEDILINE D.O.O. SARAJEVO
MEDITLAK D.O.O. SARAJEVO
MEDITRADE 96 D.O.O. SARAJEVO
MEDUS S.Z.R. SARAJEVO
MEPAS D.O.O. ŠIROKI BRIJEG
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE FBIH
MODERNI MEDICINSKI CENTAR SARAJEVO
MY MEDICO D.O.O. SARAJEVO
NJEMAČKI EUFOR SARAJEVO
NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI SARAJEVO
NOGOMETNI KLUB ŠIROKI BRIJEG
OKTAL PHARMA SARAJEVO
ORDINACIJA OPĆE STOMATOLOGIJE “FAZLAGIĆ” SARAJEVO
OPĆA BOLNICA BRČKO
OPĆA BOLNICA KONJIC
OPĆA BOLNICA LIVNO
OPĆA BOLNICA “PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ” SARAJEVO
OPĆA BOLNICA TEŠANJ
ORGANIZATION OF THE ISLAMIC CONFERENCE – FUND FOR RETURNEES SARAJEVO
PHILIPS D.O.O. SARAJEVO
FARMACIJA D.O.O. TUZLA
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVLJA SARAJEVO
FRESENIUS MEDICAL CARE SARAJEVO
FONDACIJA FAMIGINEKOLOŠKA ORDINACIJA “DR. NEDŽATIN MAVRIĆ” SARAJEVO
GINEKOLOŠKA ORDINACIJA “ČENGIĆ” SARAJEVO
GLOBEX D.O.O. ZENICA
HIRURŠKA ORDINACIJA “HADŽIHASANOVIĆ”
SARAJEVOHOFFMANN LA ROCHE LTD SARAJEVO
HRVATSKA BOLNICA “DR. FRA MATO NIKOLIĆ” NOVA BILA
HSV VELPROM TUZLA
HUMANTIRATNA ORGANIZACIJA “ESPERO” SARAJEVO
HUMANITARNA ORGANIZACIJA “HOPE 87” SARAJEVO
HUMANIRATNA ORGANIZACIJA “MOVIMENTO POR LA PAZ EL DESARME Y LA” MOSTAR
INTERNATIONAL RESCUE COMMITEE MOSTAR
INSTRUMENTARIA D.D.
JAVNA USTANOVA AQUATERM OLOVO
JAVNA USTANOVA BOLNICA TRAVNIK
JAVNA USTANOVA CENTAR ZA FIZ. MEDICINU, REHAB. I BANJSKO LIJEČENJE “ILIDŽA” GRADAČAC
KANTONALNA BOLNICA “DR. IRFAN LJUBLJANKIĆ” BIHAĆ
KANTONALNA BOLNICA ZENICA
KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
KLINIČKI CENTAR ISTOČNO SARAJEVO
KOORDINACIONI ODBOR ŠVICARSKE AMBASADE SARAJEVO
KOŠARKAŠKI KLUB BOSNA SARAJEVO
KRAJINALIJEK A.D. BANJA LUKA
LADY S.T.R – SARAJEVO
LANDMINE SURVIVORS NETWORK TUZLA
LEK D.D. SARAJEVO
LYBRA-PHARM DRVAR
MDD MERHAMET CENTAR ZA IZRADU ORTOPEDSKIH POMAGALA
MEDICAL SERVICE D.O.O. SARAJEVOMEDICINS SANS FRONTIERS SARAJEVO
MEDICINA D.D. SARAJEVO
MEDICINSKI CENTAR BUGOJNO
MEDICINSKI CENTAR VISOKO
MEDICOM D.O.O. BIJELJINA
MEDIKOMERC D.D. SARAJEVO
MEDIKOM D.O.O. SREBRENICA
MEDILINE D.O.O. SARAJEVO
MEDITLAK D.O.O. SARAJEVO
MEDITRADE 96 D.O.O. SARAJEVO
MEDUS S.Z.R. SARAJEVO
MEPAS D.O.O. ŠIROKI BRIJEG
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE FBIH
MODERNI MEDICINSKI CENTAR SARAJEVO
MY MEDICO D.O.O. SARAJEVO
NJEMAČKI EUFOR SARAJEVO
NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI SARAJEVO
NOGOMETNI KLUB ŠIROKI BRIJEG
OKTAL PHARMA SARAJEVO
ORDINACIJA OPĆE STOMATOLOGIJE “FAZLAGIĆ” SARAJEVO
OPĆA BOLNICA BRČKO
OPĆA BOLNICA KONJIC
OPĆA BOLNICA LIVNO
OPĆA BOLNICA “PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ” SARAJEVO
OPĆA BOLNICA TEŠANJ
ORGANIZATION OF THE ISLAMIC CONFERENCE – FUND FOR RETURNEES SARAJEVO
PHILIPS D.O.O. SARAJEVO
PLAVA POLIKLINIKA TUZLA
PLIVA HR PREDSTAVNIŠTVO U BIH SARAJEVO
POLIKLINIKA “DR. AL-TAWIL”
POLIKLINIKA “HADŽIOMEROVIĆ” SARAJEVO
POLIKLINIKA “KARABEG” SARAJEVO
POLIKLINIKA “MEDICUS” TEŠANJ
POLIKLINIKA “MOJA KLINIKA” SARAJEVO
POLIMEDIKA D.O.O. SARAJEVO
PRIVATNA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA “DR. JADRANKA DIZDAREVIĆ” SARAJEVO
PRIVATNA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA “DR. VERNES BEGOVIĆ”
PRIVATNA ORDINACIJA “ALAGIĆ”
VISOKOPRIVATNA ORDINACIJA “DR. DIVANOVIĆ” SARAJEVO
PRIVATNA ORDINACIJA “DR. EDIN ALIKALFIĆ” MOSTAR
PRIVATNA ORDINACIJA “DR. KARAHASAN” ZENICA
PRIVATNA ORDINACIJA “DR. KOVAČEVIĆ” SARAJEVO
PRIVATNA ORDINACIJA “DR. ŠUKO” JABLANICA
PRIVATNA ORDINACIJA “DR. VUJIĆ” BRATUNAC
PRIVATNA ORDINACIJA “DREŽNJAK MARIJANA” PROZOR-RAMA
PRIVATNA ORDINACIJA “HIPOKRAT” MOSTAR
PRIVATNA ORDINACIJA “PM” SARAJEVO
PRIVATNA ORDINACIJA ZA FIZIKALNU TERAPIJU I REHABILITACIJU “MHS” SARAJEVO
PRIVATNA SPEC. ORDINACIJA “DR. ADEMOVIĆ”
PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA “AL HAYEK” CAZIN
PRO BASKET D.O.O. SARAJEVO
PROJECT HOPE – FAMI PROJECT DOBOJ
REGIONALNI MEDICINSKI CENTAR “DR. SAFET MUJIĆ” MOSTAR
SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO
SARAJEVO OSIGURANJE D.D.
SAVEZ DIZAČA TEGOVA BIH KONJIC
SEDŽAN D.O.O. SARAJEVO
SFOR G-4 SARAJEVO
SPECIJALISTIČKA KONSULTATIVNA MEDICINSKA USTANOVA “PM” SARAJEVO
SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA DERMATOLOGIJU SARAJEVO
SPINEMEDIC ZENICA
SPORTSKI KLUB BETACLUB SARAJEVO
SVEUČILIŠTE U MOSTARU – VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA
ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARE SARAJEVO
TMP D.O.O. SARAJEVO
TUZLAFARM D.O.O. TUZLA
UDRUŽENJE GRAĐANA OBOLJELIH OD POLIOMYELITISA,POVREDA MOZGA I KIČMENE MOŽDINE SARAJEVO
ULTRAZVUČNA ORDINACIJA “KLANČEVIĆ”
UNIVERZITETSKO KLINIČKI CENTAR SARAJEVO
UNIVERZITETSKO KLINIČKI CENTAR TUZLA
VELEFARMACIJA DD SARAJEVO
VIŠA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO
VLADA BRČKO DISTRIKTA
ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
ZAVOD ZA REHABILITACIJU “DR. MIROSLAV ZOTOVIĆ” BANJA LUKA
ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KS
ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FBIH
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA VOGOŠĆA
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU SARAJEVO
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO
ZDRAVSTVENA USTANOVA – LIJEČILIŠTE “BANJA TERME” ILIDŽA
ZDRAVSTVENA USTANOVA – LIJEČILIŠTE “GATA” BIHAĆ
ZDRAVSTVENO TURISTIČKI CENTAR A.D. BANJA VRUĆICA
ŽUPANIJSKA BOLNICA “DR. FRA MIHOVIL SUČIĆ” LIVNO
ŽUPANIJSKA BOLNICA LIVNO
ŽUPANIJSKA BOLNICA ORAŠJE
WIDEX D.O.O. SARAJEVO