Servis

Za sve aparate i opremu iz proizvodnog programa posjedujemo kvalitetnu i certificiranu servisnu službu. Svi naši serviseri pohađali su stručne seminare i kurseve u pogonima proizvođača za održavanje i servisiranje opreme koju nudimo.  Kontinuirano ulažemo u edukaciju zaposlenih, prihvatamo i implementiramo međunarodne standarde koji podižu kvalitet našeg poslovanja, kao i bude svijest o okolišu. Veliku pažnju posvećujemo podršci našim korisnicima u smislu kvalitetne tehničke edukacije, kvalitetnog servisa i sigurnog dobavljanja potrošnog materijala.

Nakon dojave kvara osiguran je promptni dolazak servisera te u slučajevima gdje nije moguće otkloniti kvar na lokaciji klijenta, dogovaramo transport do našeg servisa. Naša kompanija je potpuno informatizirana što osigurava bolju i bržu komunikaciju s proizvođačima uređaja koji se servisiraju. Na skladištu, osim velikog izbora potrošnog materijala i pribora, imamo i dovoljan broj servisnih dijelova. Za izuzetno rijetke slučajeve kada nemamo dijelove na skladištu osigurana je njihova dobava u vrlo kratkom roku od proizvođača.

USLUGE:

Servis medicinskih aparata u garantnom roku u skladu sa važećim propisima i uvjetima iz garantnog lista,  održavanje medicinskih aparata i uređaja van garantnog roka, uz stručnu procjenu i ponudu isplativosti popravka, edukacija i tehnička podrška korisnicima, osiguranje svih potrebnih originalnih rezervnih dijelova, najčešće na zalihi, brz popravak malih kvarova.

Visok nivo usluge garantira redovne posjete servisno-edukacijskih radionica, dobra tehnička opremljenost, ali nadasve znanje i iskustvo naših servisera.