Projekat opremanja zavoda “Dr. Miroslav Zotović” Banja Luka

Objavljeno

Godinu 2017. zaključujemo velikim projektom opremanja novog objekta paviljonskog tipa sa terapeutskim centrom, u sklopu zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr. Miroslav Zotović” Banja Luka. Isporuka uključuje Enraf Nonius aparate za elektro i ultrazvučnu terapiju, laseroterapiju, termo terapiju, limfnu drenažu, masažne krevete i opremu za aktivnu rehabilitaciju.

468 ad

Comments are closed.