Chinesport

Chinesport – rehabilitaciona i medicinska oprema


1976. godine osnovana je kompanija u Italiji,  a njena misija je da dostavi medicinskom polju sve neophodne alate koji on zahtjeva. Chinesport dizajnira i razvija u detaljima i
na globalnom nivou, tehnološki napredne proizvode koji se koriste u bolnicama, fizioterapijskim centrima i domovima za starije. Nudimo širok spektar proizvoda koji pomu zdravstvenim profesionalcima da poboljšaju kvalitet života pacijenata i klijenata.

Chinesport radi na osnovu certifikata o kvaliteti sistema, i posjeduje mnogo partnera i medicinskih konsultanata u cilju istraživanja proizvoda i brzom odgovoru potreba korisnika.


Od Septembra 2012 – Novi katalog Chinesport proizvoda

Kao rezultatintenzivnog rada velikog broja uposlenika, medicinskih konsultanata, profesionalaca i dizajnera, novo izdanje kataloga se sastoji od 18 poglavlja, preko 350 stranica i sadrži širi spektar proizvoda za rehabilitaciju i specijalne potrebe starijih i hendikepiranih. Terapeutski stolovi, elektro-medicinski uređaji, pulley i okupaciona terapija, tilt stolovi i mnogi drugi proizvofi su samo od nekih naslova u sadržaju novoga kataloga sa uključenim relevantnim vijestima oo navedenim grupacijama proizvoda. Trenutno možete pogledati nekoliko poglavlja kataloga na slijedećem linku:

http://www.chinesport.com/chinesport/new-chapters-from-2015-catalogue—download-now/