nedax

Projekat opremanja zavoda “Dr. Miroslav Zotović” Banja Luka

Godinu 2017. zaključujemo velikim projektom opremanja novog objekta paviljonskog tipa sa terapeutskim centrom, u sklopu zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr. Miroslav Zotović” Banja Luka. Isporuka uključuje Enraf Nonius aparate za elektro i ultrazvučnu terapiju, laseroterapiju, termo terapiju, limfnu drenažu, masažne krevete i opremu za aktivnu...

Isporuka jedinice za elektroterapiju + vakuum – Enraf Nonius – DZ Hadžići

SONOST 3000 (OsteoSys) – ultrazvučni denzitometar – O.J. Ilidza

Isporuka novih modela aparata Enraf Nonius – Dom zdravlja KS – O.J. Ilidza

Isporuceni novi modeli aparata Enraf Nonius – Dom zdravlja Visoko