AKCIJA AED DEFIBRILATORA – NIHON KOHDEN

Objavljeno

Na osnovu Zakona o zdravstvenoj zastiti (“Sluzbene novine Federacije BiH”, broj 46/10), i dopune pravilnika objavljenog u Sluzbenim novinama Federacije BiH br. 26, svaka zdravstvena ustanova ili privatna ordinacija, kao i određena javna mjesta, pored osnovne opreme moraju posjedovati defibrilator, uređaj za oživljavanje koji omogućava da se u slučaju iznenadnog zastoja srca pomogne i prije dolaska Hitne medicinske službe.
U skladu sa ovim zakonskim odredbama, Nedax d.o.o. je u mogucnosti da Vam ponudi visokokvalitetni defibrilator japanskog proizvođaca Nihon Kohden, po specijalnoj cijeni. Uz pomoć ovog automatskog eksternog defibrilatora, pomoć mogu pružiti i laici bez medicinskog znanja te tako spasiti život u sudbonosnim minutama do dolaska Hitne pomoći
468 ad

Comments are closed.